Zarządzenie Prezydenta Miasta Zgierza: odwołane imprezy w związku z zagrożeniem koronawirusem


Prezydent Miasta Zgierza, w dniu 10 marca 2020 r. wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Miasto Zgierz

Treść zarządzenia nr 91/VIII/2020

O odwołaniu imprez, warsztatów i wernisaży poinformowały już m.in. Park Kulturowy Miasto Tkaczy, Muzeum Miasta Zgierza i Centrum Kultury Zgierza. 

Jednocześnie w obiegu publicznym pojawiły się informacje o odwołaniu wizyt u pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu. 

Data publikacji: 2020-03-10 15:47