Komunikat Urzędu Miasta Zgierza dot. koronawirusa


Choć na terenie naszego miasta, jak również na obszarze całego województwa łódzkiego, nie stwierdzono przypadku zakażenia koronawirusem - władze Zgierza podjęły szereg działań prewencyjnych, mających na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzenienia się choroby.

Wdrożono intensyfikację działań sanitarnych w pojazdach komunikacji miejskiej (dodatkowe dezynfekcje klamek i uchwytów), zwiększono także działania sanitarne w placówkach oświatowych. Zalecono przełożenie imprez z udziałem publiczności organizowanych w placówkach miejskich, wystosowany zostanie również apel do organizatorów pozostałych wydarzeń o zmianę ich terminu. Ograniczone zostanie funkcjonowanie placówek, których działanie angażowało seniorów, osoby starsze są szczególnie narażone na działanie niebezpiecznego wirusa. 

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu, gdzie występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to: 

  • pozostań w domu, nie diagnozuj swojego stanu w poradniach POZ czy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej Curie w Zgierzu, 
  • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu - tel. 42 714 03 30, 
  • w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, najbliższy Zgierza oddział znajduje się w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi (ul. Kniaziewicza 1/5 - tel. 887 877 690). 

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową, bezpłatną infolinię dla osób podejrzewających u siebie koronawirusa - 800 190 590. 

Data publikacji: 2020-03-10 16:10