Zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych


W związku z dzisiejszą decyzją Premiera RP o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych na dwa tygodnie, Prezydent Miasta Zgierza wydał Zarządzenie, które wejdzie w życie w dniu 16 marca 2020 roku. Jednak już od jutra, tj. od czwartku 12 marca w miejskich placówkach w Zgierzu nie będą odbywać się zwykłe zajęcia dydaktyczne. Szkoły i przedszkola zapewnią jedynie opiekę dla dzieci. Miejskie placówki oświatowe pozostaną zamknięte od najbliższego poniedziałku 16 marca do środy 25 marca 2020 roku.

Dalszych informacji udzielają dyrektorzy poszczególnych placówek oraz pracownicy Wydziału Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza, tel. 42 714 31 72 (lub 73).

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 marca 2020 roku (treść zarządzenia nr 91/VIII/2020miejskie placówki kulturalno-artystyczne i sportowe odwołują wszystkie zaplanowane wydarzenia. 

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

ZALECENIA W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu, gdzie występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to:

  • pozostań w domu, nie diagnozuj swojego stanu w poradniach POZ czy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu;
  • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu - tel. 42 714 03 30;
  • w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego (najbliższy znajduje się w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5, tel. 887 877 690;
  • Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową, bezpłatną infolinię dla osób podejrzewających u siebie koronawirusa - 800 190 590; teleporad udzielają także placówki z terenu Zgierza

PROFILAKTYKA 

  • często myjmy ręce, używając mydła i ciepłej wody; 
  • ograniczmy podawanie ręki – witajmy się uśmiechem; 
  • zakrywajmy usta i nos, gdy kaszlemy lub kichamy (zakrywajmy twarz chusteczką, którą wyrzucisz, lub zgiętym łokciem); 
  • po kaszlu, kichaniu oraz podczas opieki nad chorym, przecierajmy ręce chusteczkami do dezynfekcji lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu, lub myjmy ręce ciepłą wodą i mydłem; 
  • zachowajmy co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają; 
  • dezynfekujmy telefon komórkowy i nie korzystajmy z niego podczas korzystania z posiłków.
Data publikacji: 2020-03-11 14:45