Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 04.05.2020 r. Sygn. akt WOOŚ.420.90.2019.JKo.15


Dot. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn "Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu".

Treść ogłoszenia (plik pdf.)
Data publikacji: 2020-05-08 10:57