Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 07.05.2020 Sygn. akt WA.RUZ.4210.85.2020.AŻ


Dot. sprawy udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych tj. Bzury, Wrzącej - Sokołówki, Sokołówki, Zimnej Wody i Aniołówki w ramach przedsięwzięcia pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B - Odcinek II węzeł Łódź Teofilów (bez węzła) - DK91 w m. Słowik".

Treść ogłoszenia (plik pdf.)
Data publikacji: 2020-05-14 10:57