Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 25 maja 2020 r. Sygn. akt WA.RUZ.4210.83.2020.MJ


Dot. sprawy wydania pozwolenia wodnoprawnego na: - prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, - lokalizowanie na Obarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B - Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów" (bez węzła) - DK91 w m. Słowik".

Treść ogłoszenia (plik pdf.)
Data publikacji: 2020-06-01 12:12